Typische recruiters: welk type recruiter ben jij?

Zoals er bij de politie the good cop and the bad cop bestaat, 👮🏻‍♂️ zijn er in de recruitment wereld ook enkele aanpakken mogelijk. Na wat research heeft sympl er vier kunnen onderscheiden. De categorieën gaan van een zeer afwachtend iemand met een ‘ik laat het op me afkomen’ mentaliteit tot iemand die verder durft te kijken dan enkel een sollicitatie. Curieus naar welk type recruiter jij bent? 🙋🏻‍♂️ Then, keep on reading!

De afwachtende recruiter

Is jouw werkmotto “chill vibes only”? 🌴 Dan ben jij de afwachtende recruiter! Dit type recruiter staat ervoor bekend om slechts enkele stappen te ondernemen bij het werven van zijn ideale kandidaat. Zo stuurt hij zijn openstaande vacature met één simpele klik de wereld in en wacht vervolgens heel geduldig tot een kandidaat reageert. Kleine sidenote, de potentiële kandidaat kan wel enkel solliciteren als hij of zij de openstaande vacature toevallig tegenkomt. Wij, bij sympl, spelen liever niet the game of chance en zijn daarom geen grote fan van dit soort rekruteringsstijl.

De zwartkijker

Probeer jij tijdens een sollicitatiegesprek telkens de zwaktes van je kandidaat te ontdekken? Dan heb jij een zwartkijkende rekruteringsstijl. De zwartkijker kan soms een negative Nancy zijn, omdat hij enkel gefocust is op één ding: het vinden van de zwakte van de kandidaat om hem vervolgens daarop af te rekenen. De recruiter mist door deze manier van werven de (vele) sterke kanten van de kandidaat. Het lijkt wel op een soort van game 🎮: bij het lezen van sollicitatiebrieven schuift de zwartkijker een hele hoop goede kandidaten al van tevoren aan de kant omdat de recruiter een zwakte denkt te herkennen. Daarnaast durft de zwartkijker niet van zijn vertrouwde (soms ouderwetse) rekruteringsproces af te wijken. Wij bij sympl kijken liever met een positieve blik naar onze potentiële kandidaten. Ook schakelen we graag nieuwe, innovatieve kanalen en platformen in voor onze rekrutering. Geen Debbie downers, dus!

De momentmeter

Hangt bij jou alles af aan één meetmoment? Denk maar aan een speciale vragenlijst of intakegesprek. 📝 Dan ben jij gegarandeerd een momentmeter! De momentmeters vormen veruit de grootste groep recruiters. Dit is het type recruiter dat de volledige evaluatie van een kandidaat uiteindelijk laat afhangen van één meetmoment of methode. De recruiter hoopt aan de hand van een vragenlijst of een intakegesprek de kandidaat uit te dokteren. Sympl denkt dat zulke korte meetmomenten niet representatief zijn voor hoe een werknemer in het algemeen is. De kandidaat kan bijvoorbeeld heel zenuwachtig zijn of juist extreem uitblinken. De capaciteiten en competenties van de kandidaten kan je niet in één moment bepalen.

De uitzoemer

Heb jij jezelf in de vorige drie rekruteringsstijlen niet herkend? Bravo, dan ben jij een uitzoemer! 🔭. Wat de uitzoemers zo bijzonder maakt is dat ze verder kijken dan alleen de prestatie van de kandidaat op één moment. Ze zoemen, bij wijze van spreken, uit om het totaalpakket aan kwaliteiten van de kandidaten in kaart te brengen. Daarvoor maken ze gebruik van gevarieerde methoden en kanalen. De positive Pollys kijken ook graag naar de verbeterpunten en leercapaciteiten van de kandidaten over de lange termijn. Eigenschappen als motivatie en flexibiliteit zijn ook van groot belang.

Conclusie

Het werven en selecteren van personeel is geen piece of cake, 🍰 het is een talent op zich. De manier waarop een recruiter zijn werkveld benadert, is enorm bepalend voor de mensen die uiteindelijk gevonden en geselecteerd worden. Ironisch genoeg zijn sommige recruiters zoals de afwachtende recruiter zélf niet goed geselecteerd voor hun functie. Het is dan ook voor alle recruiters een must om te weten wat het effect van hun rekruteringsstijl is om die daarna te optimaliseren.

Did you find your match?

employee in a supermarket, wearing a red vest, putting two tickets in the air while saying it's a match

Ben je momenteel op zoek naar werknemers? Sympl kan je helpen!

sympl online recruiting logo

De war for talent winnen met Data!?

Download dan onze whitepaper met tips & tricks voor data-driven recruitment!